بیمه آتش سوزی

/بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی ۱۳۹۷/۵/۳۰ ۹:۲۰:۰۲

درباره بیمه آتش‌سوزی

بیمه آتش سوزی، توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل می شود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بدین قرار که بیمه گر(شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید. بیمه آتش سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همانند ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تأسیسات واحدهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسکونی را جبران می کند. برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی تجاری و مسکونی و … دچار آتش سوزی می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند، که چنانچه دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های کافی و مناسب باشند خسارات وارده به آنها جبران می شود .

انواع بیمه های آتش سوزی

۱-بیمه آتش سوزی عمومی

موارد تحت پوشش بیمه آتش سوزی عبارتست از واحد های مسکونی ، مراکز صنعتی ، غیر صنعتی و انبارها.

واحدهای مسکونی

بنا به درخواست بیمه‌گذار واحد مسکونی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه در برابر کلیه خطرهای اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار می‌گیرد و حق بیمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه شده محاسبه خواهد شد.

مراکز صنعتی

شامل تمامی کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه می‌شود.

ساختمان تأسیسات ماشین‌آلات مواد اولیه موجود و محتویات هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی ذکر شده به قیمت روز بیمه نمود.

مراکز غیر صنعتی و انبارها

سرمایه ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات منصوبه، ارزش دکوراسیون واثاثه اداری، و موجودی‌های کالا در این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند. واحدهای تجاری، اداری، مجموعه‌های رفاهی، آموزشی، خدماتی، وانبارها از جمله مراکزی هستند که در این طبقه قرار می‌گیرند. بنابراین طیف وسیعی از مشاغل و اصناف در این گروه قرار دارند. نرخ بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای هریک از مشاغل زیرگروه (غیر صنعتی) مستقیما با ماهیت ریسک و شدت و تواتر ریسک حریق در آن شغل وشرایط محیطی وایمنی محل مورد بیمه مرتبط است و طبیعی است که واحدهایی که از شرایط ایمنی بهتری نسبت به سایرین برخوردارند حق بیمه کمتری برای تحت پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت نمایند.

۲-بیمه با شرایط اظهار نامه ای (شناور) Floating Policy:

این پوشش معمولاً برای موجودی انبارها با توجه به نوسان موجودی صادر و حق بیمه متناسب با میزان موجودی محاسبه می شود. بر اساس شرایط بیمه اظهار نامه ای، بیمه گذار موظف است پایان هر ماه لغایت پانزدهم ماه بعد حداکثر موجودی مورد بیمه را طبق اسناد ودفاتر خودکتباً به بیمه گر اظهار کند.

درصورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد بیمه گربراساس ارزش موجودی اولیه مندرج در بیمه نامه ویا آخرین اظهارنامه خواهدبود.

۳-بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازیReplacement:

تورم وافزایش قیمتها موجب شده قیمت ساختمانها وماشین آلات واحدهای صنعتی نیز بطور روزافزون افزایش یابد. لذا بیمه گذارانی که ساختمان وماشین آلات آنها دراثر آتش سوزی از بین می رود قادر نیستنداز محل خساراتی که از شرکت بیمه دریافت می کنند، ساختمان و ماشین آلات از بین رفته را جایگزین و بازسازی کنند.

بیمه دانا با ارائه بیمه با شرایط جایگزینی وبازسازی به بیمه گذاران، درصورتی که ساختمان وماشین آلات آنها دراثر آتش سوزی وسایر خطرات تحت پوشش بیمه نامه از بین برود، ارزش جایگزینی وتجدیدساختمان را پرداخت می کندمشروط برآنکه موردبیمه با ارزش واقعی بیمه شده باشد. این پوشش مخصوص ساختمانها وماشین آلات کارخانه ها است و شامل موجودی نمی شود.

توضیح : هزینه های جایگزینی اموال تلف شده ویا تعمیر وتعویض قسمتهای آسیب دیده(بازسازی) دراثر خطرات تحت پوشش و با رعایت شرایط مندرج دربیمه نامه درتعهد بیمه گر است، مشروط براینکه مبلغ بیمه شده از ارزش روز اموال بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه کمتر نباشد.

۴- فرست لاس First Loss:

بیمه نامه فرست لاس(first loss) ( اولین آتش سوزی یا اولین خسارت): در شرایطی از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده درسطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه ، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبود و مرتب در حال تغییر است( مثل انبارهای عمومی) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود اصولاَ در برخی از رشته ها تمام اموال در معرض خطر نیستند نظیر سرقت در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده بر اثر تحقق خطر بیمه شده است بیمه می کند.

در زمینه بیمه نامه های فرست لاس به ۳ نکته به شرح ذیل باید توجه شود.

۱- حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی کند.

۲- حق بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می شود لذا بیمه گزار موظف است که ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام کند.

۳- بیمه گر در نرخ حق بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می نماید.

انواع طرح های بیمه آتش سوزی

۱- طرح جامع آسایش خانه وخانواده

در این طرح بیمه دانا تعهد می کند که ساختمان وتاسیسات واثاثیه منزل مسکونی افراد را درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت اثاثیه، زلزله ونیز مسئولیت بیمه گذار درقبال اشخاص ثالث (همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزینه اجاره واسکان موقت بیمه گذار وافرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

سرمایه پایه مورد تعهد برای خطرات فوق

۱- ساختمان و تاسیسات در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله حداقل تا مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۲- اثاث منزل در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله بطور کلی حداقل تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۳- اثاث منزل در مقابل خطر سرقت(طبق فهرست اعلامی بیمه گذار ) حداقل تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۴- خسارت وارده به اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) در نتیجه وقوع حریق و یا انفجار حداقل تا مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۵- فوت و نقص عضو: در اثر وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

برای چند نفر تا مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۶- هزینه پزشکی: اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه ناشی از خطرات حریق، انجار، صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال

برای چند نفر تا مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ریال

۷- هزینه اجاره و اسکان موقت: حداکثر تا مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ریال

توجه۱:

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۲۹ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،وزلزله وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۵۷ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار،سرقت وسیل برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۸۹ ریال

حق بیمه سالانه درمقابل خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل ،زلزله وسرقت برای سرمایه های فوق ۰۰۰ر۱۱۷ ریال

لازم به ذکراست چنانچه سرمایه افزایش یابد، به تناسب آن حق بیمه متعلقه نیز افزایش می یابد .

صدور بیمه نامه با اعمال ۳۰ درصد تخفیف امکان پذیر است.
حق بیمه های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

توجه۲:

ارائه پوشش خطرات اصلی و سیل و زلزله جهت ساختمان و لوازم اثاثیه (بند۱و۲ پیشنهاد) بدون محدودیت سرمایه و برابر نظر بیمه گذار و به قیمت واقعی امکان پذیر بوده و سرمایه ردیفهای ۳ الی ۶ نیز تا ۱۰برابر قابل افزایش می باشد.

توجه۳:

درصورت افزایش تعهدات مورد بیمه، سقف هزینه اجاره و اسکان موقت برای هرماه معادل۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال وحداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال برای مدت ۱۸۰ روز می باشد. لازم به ذکراست تعهد مذکور برای کلیه ضرایب یکسان خواهدبود.

۲- گواهی بیمه آتش سوزی با حوادث طبیعی منازل مسکونی و واحدهای تجاری

بمنظور ارائه خدمات وتوسعه پوشش های بیمه ای، طرحهای جدید بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای تجاری ارائه می گردد. جهت سهولت صدور و فروش این گونه بیمه نامه ها دفترچه هایی تحت عنوان “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی منازل مسکونی ” و “گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی واحدهای تجاری “تهیه شده است، که صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل ویا واحدهای تجاری ویا مراجعه بیمه گذاران به واحدهای صدور و یا شعب بصورت دستی امکان پذیر است.

شرکت بیمه دانا به موجب این گواهی و براساس شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورایعالی بیمه و شرایط بیمه خطرات اضافی تعهد می نماید موردبیمه را بامشخصات مشروحه زیر در مقابل خطرات مستقیم ناشی از آتش سوزی،صاعقه و انفجار و در صورت تمایل بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه در مقابل زلزله،سیل ، طوفان با رعایت ماده ۱۰ قانون بیمه در ازاء دریافت حق بیمه سالانه به مبلغ ……………………………………….ریال تحت پوشش بیمه ای قرار دهد .

مورد بیمه : ساختمان و منصوبات جمعاٌ به ارزش ………………………………………………………. ریال موجودی کالا لوازم و اثاثیه ثابت جمعاٌ به ارزش…………………………….ریال است که طبق جدول زیر در چهار گروه الف ، ب ، ج، د ، عرضه می گردد .

گروه

الف

ب

ج

د

سرمایه مورد بیمه (ریال)

۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰

حق بیمه

(ریال)

آتش سوزی،صاعقه و انفجار

۰۰۰ر۲۷۰

۰۰۰ر۵۴۰

۰۰۰ر۷۲۰

۰۰۰ر۹۰۰

زلزله

۰۰۰ر۱۰۵

۰۰۰ر۲۱۰

۰۰۰ر۲۸۰

۰۰۰ر۳۵۰

سیل

۰۰۰ر۳۰

۰۰۰ر۶۰

۰۰۰ر۸۰

۰۰۰ر۱۰۰

طوفان

۵۰۰ر۲۲

۰۰۰ر۴۵

۰۰۰ر۶۰

۰۰۰ر۷۵

ضمناٌ مبلغ ۵% بابت عوارض و مالیات به حق بیمه کل اضافه می گردد .

مدت اعتبار این گواهی یکسال از ساعت ۲۴ روز …………………. تا ساعت ۲۴ روز ………………………می باشد .

مبلغ ( به حروف ) …………………………………………………………ریال بابت حق بیمه گروه ……………..و خطرات اضافی ……………………………و ۵% مالیات دریافت گردید.

تاریخ صدور : محل صدور :

کد نمایندگی : شعبه محل همکاری : نوع اشتغال : شرکت بیمه دانا

مهر و امضاء واحد صدور

نام بیمه گذار : کد ملی : کدپستی :

نشانی محل مورد بیمه : تلفن :

گواهی بیمه آتش سوزی وحوادث طبیعی

منازل مسکونی

شرکت بیمه دانا به موجب این گواهی و براساس شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورایعالی بیمه و شرایط بیمه خطرات اضافی تعهد می نماید موردبیمه را بامشخصات مشروحه زیر در مقابل خطرات مستقیم ناشی از آتش سوزی،صاعقه و انفجار و در صورت تمایل بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه در مقابل زلزله،سیل ، طوفان با رعایت ماده ۱۰ قانون بیمه در ازاء دریافت حق بیمه سالانه به مبلغ ……………………………………….ریال تحت پوشش بیمه ای قرار دهد .

مورد بیمه : ساختمان و تاسیسات انباری پارکینگ جمعاٌ به ارزش ………………………………………………………. ریال موجودی مواد غذایی ولوازم و اثاثیه منزل جمعاٌ به ارزش…………………………….ریال است که طبق جدول زیر در چهار گروه الف ، ب ، ج، د ، عرضه می گردد .

گروه

الف

ب

ج

د

سرمایه مورد بیمه (ریال)

۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰

۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰

حق بیمه

(ریال)

آتش سوزی،صاعقه و انفجار

۰۰۰ر۵۴

۰۰۰ر۸۱

۰۰۰ر۱۰۸

۰۰۰ر۱۳۵

زلزله

۰۰۰ر۱۴۰

۰۰۰ر۲۱۰

۰۰۰ر۲۸۰

۰۰۰ر۳۵۰

سیل

۰۰۰ر۴۰

۰۰۰ر۶۰

۰۰۰ر۸۰

۰۰۰ر۱۰۰

طوفان

۰۰۰ر۳۰

۰۰۰ر۴۵

۰۰۰ر۶۰

۰۰۰ر۷۵

ضمناٌ مبلغ ۵% بابت عوارض و مالیات به حق بیمه کل اضافه می گردد .

توجه : حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص لوازم و اثاثیه منزل و مواد غذایی مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال می باشد .

مدت اعتبار این گواهی یکسال از ساعت ۲۴ روز …………………. تا ساعت ۲۴ روز ………………………می باشد .

مبلغ ( به حروف ) …………………………………………………………ریال بابت حق بیمه گروه ……………..و خطرات اضافی ……………………………و ۵% مالیات دریافت گردید.

تاریخ صدور : محل صدور :

کد نمایندگی : شعبه محل همکاری : نوع اشتغال : شرکت بیمه دانا

مهر و امضاء واحد صدور

۳- طرح جامع واحد های صنفی

برای پوشش مناسب بیمه ای به واحدهای صنفی، طرح بیمه واحدهای صنفی جهت واحدهای تجاری، کارگاههای کوچک و واحدهای خدماتی ارائه می گردد. که علاوه بر خطرات اصلی، خطرات سیل، زلزله، سرقت با شکست حرز، مسئولیت مدنی (مالی) بیمه گذار در قبال همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار، فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، وقفه در فعالیت و هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات تحت پوشش قرار میگیرد.

توجه ۱: حق بیمه خطرات اضافی، مطابق موارد مندرج در پیشنهاد بوده و حق بیمه خطرات اصلی نیز با توجه به نوع فعالیت و بر اساس نرخ تعرفه محاسبه می شود.

توجه ۲: در فرم پیشنهاد، سرمایه پایه بعنوان حداقل سرمایه تعیین و با درخواست بیمه گذار و دریافت حق بیمه اضافی تا ۱۵ برابر قابل افزایش است.

مورد بیمه و خطرات تحت پوشش

سرمایه پایه

۱-ساختمان و تاسیسات: در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه، سیل وزلزله

۲-موجودی و محتویات: در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه، سیل وزلزله

۳-موجودی و محتویات: در مقابل خطر سرقت با شکست حرز

۴-وقفه در فعالیت(زیان مالی)

۵-خسارت وارده به اشخاص ثالث: در نتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار

۶-فوت و نقص عضو: در اثر وقوع خطرات آتش سوزی ، انفجار، صاعقه و سیل

برای یک نفر

برای چند نفر

۷-هزینه پزشکی بیمه گذار و کارکنان وی در محل مورد بیمه ناشی از خطرات آتش سوزی،صاعقه، انفجار و سیل

برای یک نفر

برای چنر نفر

۸-هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرات آتش سوزی،صاعقه و انفجار

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۱.۰۰۰.۰۰۰ریال

۴.۰۰۰.۰۰۰ریال

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

حق بیمه خطرات تحت پوشش با سرمایه پایه:

۱-خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار بر اساس نرخ تعرفه

۲- سیل ۳۰.۰۰۰ ریال

۳- زلزله مناطق کم خطر:۶۰.۰۰۰ ریال مناطق پرخطر: ۱۰۵.۰۰۰ ریال

۴-سرقت با شکست حرز: ۲۴۰.۰۰۰ ریال

۵-مسئولیت مالی بیمه گذار در مقابل همسایگان همجوار ۱۴.۰۰۰ ریال

۶-فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی ۶.۰۰۰ ریال

۷-وقفه در فعالیت(زیان مالی) ۲۰.۰۰۰ ریال

۸-پاکسازی و جمع آوری ضایعات ۱۴.۰۰۰ ریال

۴- طرح بیمه نامه های خرد منازل مسکونی و واحدهای تجاری

در راستای خدمات رسانی سریع و آسان به مشتریان و توسعه فروش بیمه های خرد، این مدیریت اقدام به ارائه بیمه نامه های آتش سوزی خرد مسکونی و تجاری با نرخ و شرایط مناسب و حق بیمه اندک نموده است به طوریکه در این بیمه نامه ها بیمه گذار می تواند هر یک از خطرات اضافی و پوشش های بیمه ای مندرج در طرح را انتخاب نماید:

منازل مسکونی

حداکثر سرمایه قابل پوشش در این طرح برای واحد های مسکونی ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در برابر خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار و زلزله، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ضایعات برف و باران، سنگینی برف، سقوط هواپیما ، هزینه اسکان برای مدت۱۸۰ روز، پوشش هزینه پزشکی و فوت و نقص عضو، پوشش مسئولیت مدنی (مالی) می باشد.

واحد های تجاری

حداکثر سرمایه قابل پوشش در این طرح برای واحدهای تجاری(غیر صنعتی) ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در برابر خطرات آتش سوزی، صاعقه و انفجار و زلزله، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ضایعات برف و باران، سنگینی برف، سقوط هواپیما ، پوشش مسئولیت مدنی (مالی) می باشد.

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی عبارتند از:

آتش سوزی- صاعقه و انفجار

– حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولا” با دود و حرارت و نور زیاد توام است .

– آتش سوزی عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته ، یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد .

– صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می آید.

– انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است. هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن نمی باشد، ‌از جمله انفجارهای هسته ای و مواد منفجره و …

خطرات اضافی (تبعی) تحت پوشش بیمه آتش سوزی

بیمه گذارمی تواند باپرداخت حق بیمه اضافی علاوه برخطرات اصلی، موردبیمه را تحت پوشش خطرات اضافی (تبعی ) نیز قراردهد، خطرات اضافی را می توان بشرح زیر نام برد:

۱-زلزله Earthquake: این پوشش شامل کلیه خساراتی است که مستقیماً دراثر وقوع زلزله یا آتش سوزی ناشی از آتشفشان بوده وهمزمان با حوادث مزبورایجاد شده باشد.

۲-سیل Flood: عبارت است از جریان ناگهانی آبهای سطحی خارج از مسیر طبیعی آن به علت بارش برف وباران، طغیان رودخانه ویا شکستن سدها ایجاد شده باشد.

۳-طوفان، گردباد وتندبادStorm : به موجب این پوشش کلیه اموال در مقابل خسارات مستقیم ناشی از طوفان –تندباد و گردباد تحت پوشش قرار می گیرد .

۴-ترکیدگی لوله آبpipes burst Damage By Water: به موجب این پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی تانکرها ولوله کشی وفاضلاب دستگاههای آبرسانی که در محل مورد بیمه نصب شده ، تحت پوشش قرار می گیرد.

۵- ضایعات برف و باران Damage By snow and rain waste: خسارات ناشی از آب باران وذوب شدن برف مشروط براینکه آب ازطریق بام ویا گرفتگی لوله ها، لبریز شدن آبراه ها وناودان ها به محل مورد بیمه نفوذکرده باشد، تحت پوشش قرارمی گیرد.

۶- سنگینی برفsnow weight Destruction by: خسارات وارده ناشی از سنگینی برف به مورد بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

۷-سقوط هواپیما Air Crash Damage: این پوشش شامل کلیه خسارات ناشی از سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا اشیاء ساقط شده(به استثناء بمب و یا مواد منفجره و یا سایر جنگ افزارهای جنگی دیگر) است .

۸-پوشش زیان یا خسارات ناشی از اعتصاب ، شورش و اغتشاش Strike-Riot-Civil Commotion : بیمه گر خسارات وارده به مورد بیمه را که مستقیما” ناشی از شورش و بلوا و اعتصاب باشد طبق شرایط پیوست بیمه نامه جبران می نماید.

۹-شکست شیشه Glass Insurance: چنانچه شیشه منصوب در ساختمان دراثر عوامل خارجی، شکسته شود این پوشش هزینه های وارده را جبران میکند.

۱۰-دزدی با شکست حرز Burglary: به موجب این پوشش خسارات وارده دراثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده ناشی از دزدی با شرط شکستن حرز بشرح زیر جبران میشود:

الف) پرداخت ارزش ریالی اشیاء مسروقه .

ب) پرداخت ارزش ریالی اشیاء خراب شده غیرقابل تعمیر.

ج) پرداخت مبلغ کاسته شده از ارزش اشیاء خراب شده قابل تعمیر.

موارد زیر نیز دزدی با شرط شکستن حرز محسوب میشود :

الف) ورود دزد به محل مورد بیمه با تهدیدوعنف .

ب) ورود به محل مورد بیمه از روی دیوارها، پشت بام وحصارها.

۱۱- انفجار ظروف تحت فشار صنعتی Explosion of Industrial pressurized containers: بیمه گر خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف بر اثر حادثه باشد ، با رعایت مفاد بیمه نامه و شرایط خصوصی جبران می نماید.

۱۲- هزینه پاکسازی محل مورد بیمه Insured Location Cleanup cost: بیمه گر هزینه پاکسازی وجمع آوری ضایعات ناشی از خطرات مورد بیمه را به میزان مورد درخواست بیمه گذار و حداکثر تا ۲۰ درصد مجموع سرمایه ، تحت پوشش قرار می دهد.

۱۳- مسئولیت مدنی در مقابل همسایگان همجوار: Next door Civic Responsibility مسئولیت مدنی (مالی) بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ناشی از خطرات حریق و انفجار جهت واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به میزان ۳۰% سرمایه بیمه نامه حداکثر تا مبلغ-/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال تحت پوشش قرار می گیرد.

استثنائات Exclusions

-تعیین خسارتهائیکه از شمول بیمه نامه آتش سوزی خارج است :

معمولا” خسارتهای زیر از شمول بیمه نامه های آتش سوزی خارج است .

– خسارتهائیکه نمیتواند از آتش سوزی ناشی شده باشد مانند شیئی که در بخاری افتاده باشد .

– خسارتهائیکه عمدا” از طرف بیمه گذار یا ذوالحقوق و یا با مشارکت و معاونت آنان وارد آید .

– خسارتهای غیرآتش سوزی که از عیب ذاتی یا اکسیداسیون مورد بیمه ناشی شود .

– خسارتهای ناشی از جنگ ، جنگ داخلی ، شورش ، انقلاب ، تروریسم و ……

– خسارتهای ناشی از زلزله ، آتشفشان ، سیل و طغیان آب . مگر توافق خاصی در این زمینه شده باشد .

– خسارتهای ناشی از تشعشعات اتمی .