بیمه اتومبیل

/بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل ۱۳۹۷/۵/۳۰ ۹:۵۳:۰۲

درباره بیمه های اتومبیل

از آنجا که امروزه اتومبیل نقش مهمی در زندگی مردم پیدا کرده است و تقریباً اقشار مختلف با آن سر و کار دارند ، لذا به نوعی همه مردم درگیر مسائل مربوط به بیمه اتومبیل می باشند . این مسئله باعث شده تا بیمه اتومبیل از ویژگی خاصی برخوردار گردد و مردم نیز به تغییرات حق بیمه اتومبیل کاملاً آگاه می باشند . اتومبیل ها معمولاً به شخصی و تجاری تقسیم می شوند که هریک دارای مسائل بیمه های خاص خود هستند .

در حال حاضر بیمه های مرتبط با اتومبیل به دو دسته بیمه بدنه ، بیمه شخص ثالث و حوادث راننده تقسیم می شوند .