بیمه های مسئولیت

/بیمه های مسئولیت
بیمه های مسئولیت ۱۳۹۷/۵/۳۰ ۹:۰۶:۱۰

بیمه های مسئولیت

بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب ۱۳۳۹ ) ” هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”

چرا به بیمه مسئولیت احتیاج داریم ؟ با توجه به خطرات و حوادث ناشی از فعالیت افراد که ممکن است بر اساس قانون فوق در برابر دیگران مسئول مدنی شناخته شوند، مناسب ترین راه برای جبران چنین خسارت هایی بیمه مسئولیت است که با پرداخت مبلغ اندکی ( حق بیمه ) آرامش و امنیت حرفه ای را برای فعالان اقتصادی شاغل در کارهای ساختمانی ، خدماتی ، صنعتی ، تولیدی و عمرانی به ارمغان می آورد.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ تامین و جبران خسارت هایی است که براثر تقصیر و خطا،غفلت،اشتباه و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .

تعهد بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی شامل چه مواردی است؟ خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد.

مزایای بیمه مسئولیت

. حمایت از فعالان و بنگاه های اقتصادی

. جبران سریع خسارات زیاندیدگان

. تامین آرامش و امنیت حرفه ای

اهداف بیمه گذاران از خرید بیمه نامه مسئولیت

بیمه گذار تمایل دارد پس از خرید بیمه نامه مسئولیت یک همراه و دوست مطمئن و توانا در کنار خود داشته باشد . دوستی که کارها را بداند و بجای او فکر کند و امور را به بهترین نحو انجام دهد . تجربه این احساس در شرکت بیمه دانا وقوع هر خطری را با خاطره ای شیرین همراه می نماید .

انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی :

۱-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود ، مسئول هستند . این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد . تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه اعم از کارگران ساختمانی، عمرانی ، خدماتی، صنعتی و تولیدی تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود . به موجب این بیمه نامه هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو کارگران براثر حوادث ناشی از کار تحت پوشش قرار می گیرد.

۲- بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث ( ویژه عملیات ساختمانی)

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب ، گودبرداری ، پی کنی ، نصب اسکلت فلزی و غیره می باشد، این خسارت ها می تواند شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان مجاور در اثر ریزش ،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز و خسارات وارد به تاسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن و هم چنین خسارت جانی وارد به عابرین و همسایگان باشد . با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

۳- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ویا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا ،اعمال جراحی ، وبه طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده ویا فوت شوند این بیمه نامه بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است و کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان مشمول پوشش بیمه ای می باشد،به شرط آن که معالجه و یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.

به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور خصوصا قانون دیات درر سیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان ، حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین وضع شده مذکور باشد .

۴- بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای مسافرتی

در صورتی که برای هر یک از مسافران تور اتفاقی رخ‌دهد، مسئولیت جبران خسارات آن شامل هزینه پزشکی، فوت و نقص عضو بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود. از این رو مسئولین آژانس های مسافرتی که مالکیت تور را به عهده دارند در قبال مراجعه‌کنندگان به آژانس ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

۵- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات و یا تماشای فعالیت ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت جبران می گردد.

۶- بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و نگهدارندگان آسانسور در مقابل استفاده کنندگان از آن

شرکت های نصب و نگهداری کننده آسانسور و یا هیئت مدیره ساختمان ها، می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به استفاده کنندگان آسانسور ها بیمه نمایند. حداکثر تعهد بیمه گر متناسب با حداکثر ظرفیت هر آسانسور خواهد بود.

۷- بیمه مسئولیت شرکتهای گاز و توزیع نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین

به طور کلی موضوع بیمه عبارتست از جبران کلیه خسارت های جانی اعم از غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی همچنین جبران خسارت های مالی وارده به اموال اشخاص ثالث درعرصه و اعیانی مشترک و یا مصرف کننده و اشتراک های عمومی مرتبط باساختمان های مسکونی و کلیه افراد حاضردر مکان مورد بیمه همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در محدوده حوزه استحفاظی شرکت های گاز و برق .

۸- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمانی

جهت برقراری تامین بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین طراح ، محاسب ،مجری و ناظر ساختمان که در عضویت سازمانهای نظام مهندسی استانها می باشند و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری دارند بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین تهیه و عرضه می گردد .

براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و…) کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارات مالی مطابق تقاضای طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود.

۹-بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری

بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث،بدین معنی که چنانجه در نتیجه فعل یا ترک فعل بیمه گذار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قوانین فوق و شرح وظایف قانونی شهرداری(قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴/۴/۱۱ والحاقیه های مربوطه)تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه خسارت وارده را جبران می نماید.

۱۰- بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و مهمانپذیرها

براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

۱۱- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

در این نوع بیمه نامه ، مسئولیت شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرات موضوع بیمه نامه باشد ، بیمه می گردد.

این بیمه نامه به دو صورت انفرادی از طریق شرکتها و موسسات متصدی حمل و نقل و گروهی از طریق کانون و یا انجمنهای مربوطه صادر شده و به دو گروه داخلی و بین المللی که هر کدام نیز بر اساس نحوه حمل به انواع جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی و یا مرکب تقسیم بندی می گردد.

متداولترین انواع بیمه نامه های فوق شامل بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده ای (داخلی و یا بین المللی ) می باشد

الف) بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی-جاده ای

خطرات اصلی تحت پوشش

– تصادف و واژگونی و سقوط وسیله حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیاء اعم از ثابت یا متحرک.

– پرتاب شدن محموله از روی وسیله حمل.

– آتش سوزی و یا انفجار محموله.

– سرقت کلی محموله با وسیله حمل.

پوششهای اضافی در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار

– حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان.

– خسارت هنگام تخلیه و بارگیری.

– جعل و تزویر اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه راننده و یا کمک راننده وسیله حمل.

– ریزش ، روندگی و آبدیدگی محموله ، مگر این که ناشی از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.

– سرقت کلی محموله بدون سرقت وسیله حمل.

– سرقت قسمتی از محموله.

– هزینه های نجات و دادرسی بیش از بیست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

استثنائات

– جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان وی (رانندگان و کمک رانندگان جزء کارکنان بیمه گذار محسوب نمی شوند.

– جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره.

– تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای.

– عیب ذاتی و یا خودبخود سوزی کالاها.

– عدم النفع و کاهش ارزش کالاها.

– حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز و خسارت وارده به آنها.

– نداشتن گواهینامه متناسب برای رانندگی وسیله حمل.

– کاهش طبیعی وزن محموله.

– سرقت قسمتی از محموله مگر آنکه ناشی از حادثه تحت پوشش منجر به مصدومیت یا فوت راننده بوده باشد.

ب) بیمه مسئولیت شرکتها و موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

اصولا” شرایط ، خطرات تحت پوشش و استثنائات در این قرارداد بر اساس کنوانسیون بین المللیCMR می باشد ، ولی می توان قرارداد مذکور را بر اساس توافق فیمابین بیمه گر و بیمه گذار نیز تنظیم نمود.

سایر رشته های بیمه مسئولیت مدنی

– بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

– بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی

– بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک ها

– بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

– بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها

– بیمه مسئولیت مدنی آسایشگاه ها

– بیمه مسئولیت مدنی پارکینگ های عمومی

– بیمه مسئولیت مدنی تعمیر گاه های خودرو

– بیمه مسئولیت مدنی شرکت های پیمانکار اجرای عملیات طرح های عمرانی (طرحهای آب ، برق ، مخابرات ، نفت وگاز و…)

– و…