فرم پیشنهاد بیمه نامه

/فرم پیشنهاد بیمه نامه
فرم پیشنهاد بیمه نامه ۱۳۹۹/۱۱/۶ ۱۲:۳۸:۲۲

بیمه اتومبیل

* پیشنهاد بیمه بدنه اتومبیل فرم شماره ۱

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه حوادث سرنشین

رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق (اشخاص حقوقی)

رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق (اشخاص حقیقی)

بیمه مسئولیت

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر در قبال استفاده کنندگان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جت اسکی ، قایق و استراحت گاه های ساحلی در قبال استفاده کنندگان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و سرویس کاران آسانسور ، پله برقی و پیاده روی متحرک در قبال استفاده کنندگان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران باشگاه ها در قبال ورزشکاران ، تماشاچیان و اشخاص ثالث

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ عمومی یا تعمیرگاه مجاز خودرو در قبال مالکین خودروها و مراجعه کنندگان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر پایگاه اورژانس و مراکز آمبولانس (امداد رسانی و کمک های اولیه پزشکی)در قبال مصدومین و بیماران

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و برگزارکنندگان تورهای مسافرتی ، اردو ها و پیاده روی همگانی

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث (ویژه عملیات ساختمانی)

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی جایگاه داران سوخت در قبال اشخاص ثالث

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران سینما ، آمفی تئاتر و و سالن های همایش در قبال مراجعین

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران خوابگاه دانشجویی در قبال استفاده کنندگان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی در قبال استفاده کنندگان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری ها و دهیاری ها در قبال شهروندان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی صاحبان فروشگاه ها و مراکز تجاری در قبال مشتریان و اشخاص ثالث

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات کارگاهی (ساختمانی ، کشاورزی، راه سازی ،جرثقیل و لیفتراک) در قبال اشخاص ثالث

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا مسئول فنی مرکز درمانی در قبال بیماران و مراجعین

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز توانبخشی و حمایتی در قبال مدد جویان و مراجعین

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مرا کز آموزشی و دانشگاه ها در قبال مراجعین

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی در قبال اشخاص ثالث

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک در قبال کودکان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین طراح ، ناظر و محاسب

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر گاز و مجریان عملیات گازرسانی

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح،محیط بانان و شکارچیان در قبال اشخاص ثالث

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران هتل یا سالن پذیرایی در قبال مشتریان

* فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا هیات مدیره ساختمان در قبال ساکنین و اشخاص ثالث

بیمه مهندسی و خاص

بیمه باربری و مسئولیت حمل

* پرسشنامه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل شرکتهای حمل و نقل بین المللی جاده ای ” CMR”

* پرسشنامه بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی

* پیشنهاد بیمه نامه حمل کالا ( داخلی )

* پیشنهاد بیمه نامه حمل کالا ( بین المللی )

* فرم پیشنهاد بیمه نامه شناور ( بدنه و ماشین آلات، خدمه، مسافر، اشخاص ثالث )

بیمه آتش سوزی

 

بیمه درمان مسافرتی

* پیشنهاد بیمه نامه درمان مسافرتی